ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และสถานีอนามัย (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาล/คลินิกเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดใกล้เคียง ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้นๆ [ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้ป่วยเป็น "ผู้ป่วยที่สงสัย(suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยัน(confirm)" โปรดดูนิยามในการเก็บข้อมูลประกอบการใช้ข้อมูลด้วย]

ความทันเวลา 2560

ความครอบคลุม 2560

รายงานนำเสนอที่ประชุม กวป. ประจำเดือน

ประกาศ ชี้แจงการรายงานขัอมูล 506 ปี พ.ศ. 2560

ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาบนเว็บไซต์ และขอแจ้งการดำเนินงานในการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม สำหรับใช้เป็นเป้าหมายประชากรงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการประมวลผลรายงาน ๕๐๖ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งเริ่มบันทึกและส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ http://203.157.114.6 โดยยึดวันพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มต้นของการส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จะหยุดรับข้อมูล ๕๐๖ และการแก้ไขข้อมูล ๕๐๗ ของข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.นครสวรรค์
4 มกราคม 2560

การระบาดของโรคติดเชื้อแบคทีเรียอี.โคไล ชนิดทำให้เลือดออก

 

 

การระบาดของโรคติดเชื้อแบคทีเรียอี.โคไล ชนิดทำให้เลือดออก 

(Enterohemorrhagic E.coli ; EHEC)

กระทรวงสาธารณสุข

3 มิถุนายน 2554

1. ความเป็นมา : ด้วยมีข่าวปรากฎตามสื่อสาธารณะต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศว่า มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยกลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงแตกและไตวายในประเทศเยอรมนี ซึ่งตรวจพบว่า ผู้ป่วยเหล่านี้ ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรงชื่อว่า E.coli O 104 รวมทั้งมีการตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุของการระบาดว่า อาจเกี่ยวข้องกับแตงกวาที่นำเข้าจากประเทศสเปน ซึ่งข่าวนี้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนในแถบยุโรป รวมทั้งคนไทยที่เริ่มทราบข่าวนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยในปี 2554 นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กำหนดจัดกิจกรรมฉลอง วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ เมืองมุมไบและเดลฮี ประเทศอินเดีย ภายใต้หัวข้อเรื่อง และคำขวัญเป็นภาษาอังกฤษว่า "Forests : Nature at Your Service" ส่วนประเทศไทยได้มีคำขวัญภาษาไทยว่า "ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา" โดย เน้นสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าแต่ละคนสามารถปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบต่อโลกได้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การปลูกต้นไม้ในโรงเรียน การกำหนดวันงดใช้รถยนต์ การทำความสะอาดบ้านเรือนในชุมชน การทำความสะอาดสวนสาธารณะ ฯลฯ คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2554 นี้ จะสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับประกาศขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดปี 2011 เป็น International Year of Forests ปีสากลแห่งการอนุรักษ์ป่าไม้ และปี 2011-2020 เป็น "ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ" (Decade of Biodiversity) ซึ่งต่อเนื่องจากปี 2010 ที่เป็นปี "The International Year of Biodiversity" ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 11:16 น.

 

31 พฤษภาคม 2554 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2554

 

 

คลิบ วีดีโอ สสส. 

บุหรี่ หยุดมันหรือให้มันหยุดเรา

 

หน้า 9 จาก 17

เว็บไซต์แนะนำ

พยากรณ์อากาศ

Zika_surveillance

Zika_investigation

Words of wisdom ...

 

"การบิดเบือนความจริง เพื่อให้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยาวิเคราะห์ และนำเสนอแต่ความจริง"

อ.สุชาติ เจตนเสน

.....๒๕ ธค.๔๖......หนองคาย.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ

คู่มือโปรแกรม 506

E - Learning ระบาดวิทยา
บทนำทางด้านระบาดวิทยา
ชีวสถิติเบื้องต้น
การวัดการเกิดโรค
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ธรรมชาติการเกิดโรค
การสอบสวนโรค
การพัฒนาบุคลากรด้านระบาด
 

EMS 1669

VisitorMap

Locations of visitors to this page

Visit counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday421
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1850
mod_vvisit_counterLast week979
mod_vvisit_counterThis month5137
mod_vvisit_counterLast month4066
mod_vvisit_counterAll days18328

We have: 33 guests online
Your IP: 54.224.225.228
 , 
Today: เม.ย. 29, 2017