ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และสถานีอนามัย (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาล/คลินิกเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดใกล้เคียง ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้นๆ [ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้ป่วยเป็น "ผู้ป่วยที่สงสัย(suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยัน(confirm)" โปรดดูนิยามในการเก็บข้อมูลประกอบการใช้ข้อมูลด้วย]

ความทันเวลา 2560

ความครอบคลุม 2560

รายงานนำเสนอที่ประชุม กวป. ประจำเดือน

ประกาศ ชี้แจงการรายงานขัอมูล 506 ปี พ.ศ. 2560

ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาบนเว็บไซต์ และขอแจ้งการดำเนินงานในการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม สำหรับใช้เป็นเป้าหมายประชากรงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการประมวลผลรายงาน ๕๐๖ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งเริ่มบันทึกและส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ http://203.157.114.6 โดยยึดวันพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มต้นของการส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จะหยุดรับข้อมูล ๕๐๖ และการแก้ไขข้อมูล ๕๐๗ ของข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.นครสวรรค์
4 มกราคม 2560

นครสวรรค์ น้ำทะลักท่วม

น้ำเจ้าพระยา ทะลักท่วมเมืองนครสวรรค์ อีกรอบ

       เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.ของวันนี้(5 ตค.) เกิดน้ำเจ้าพระยา ไหลทะลักแนวกระสอบทรายเข้ามาอย่างแรง ซึ่งเป็นแนวกระสอบทรายที่มีปัญหาน้ำทะลักที่ด้านหลังโรงแรมเป็นหนึ่ง และร้านหม่ำ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนสวรรค์วิถี เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง น้ำมีระดับสูง 50 เซนติเมตรข้ามมาอีกฝั่งของถนนทำให้ชาวบ้านแตกตื่นมาช่วยกันนำกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำท่วมอย่างเร่งด่วน โดยมีกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ, กำลังเจ้าหน้าที่เทศบาล,กำลังจากนักเรียนตำรวจภูธรภาค 6 และชาวบ้านนับพันคน ช่วยกันอย่างเต็มที่ โดยนำกระสอบทรายมาตั้งเป็นแนวหัวและท้ายถนนสวรรค์วิถี สูงกว่า 1 เมตร พร้อมกับนำหินคลุกมากลางถนนสวรรค์วิถี ตลอดแนวของน้ำที่ทะลักเข้ามาบนถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อบล๊อคพื้นที่น้ำท่วมเอาไว้ให้ได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 11:48 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปลัด สธ.สั่ง สสจ.และ รพ.พื้นที่เสี่ยงเตรียม 4 แผนรับมือพายุ “นกเต็น” ตลอด 24 ชม.

 

 

ปลัด สธ.สั่ง สสจ.และโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมฉับพลันจากพายุนกเต็น ในภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก เตรียม 4 แผนรับมือตลอด 24 ชม.ทั้งการป้องกันน้ำท่วมอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ การสำรองทรัพยากรที่จำเป็น การอพยพผู้ป่วย และการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ย้ำ หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.แจ้ง 1669

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัด สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุ “นกเต็น” ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลทุกระดับที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พิจิตร น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก ระยอง จันทบุรี และตราด เตรียมแผนรองรับ 4 แผนหลัก

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 14:18 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

เตือนภัยโปลิโอ

 

เตือนภัยโปลิโอ

การระบาดของโรคโปลิโอ

                สถานการณ์โปลิโอทั่วโลก ปี 2554 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 (ข้อมูลจาก Polio Clobal Eradication Initiative) มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 205 ราย ใน 23 ประเทศ ร้อยละ 32 เป็นผู้ป่วยที่เกิดในประเทศที่มีโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่น ประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ ชาด มีจำนวน 68 รายรองลงมาคือสาธารณรัฐคองโก มีจำนวน 55 ราย ปากีสถาน 49 ราย ไนจีเรีย 12 ราย สำหรับการระบาดในประเทศ ชาด องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นความเสี่ยงระดับ สูง เพราะไม่สามารถควบคุมาการระบาดได้

ข้อเสนอแนะ

              ประเทศไทยมีชาวปากีสถานเดินทางเข้ามาค่อนข้างมาก ดังนั้น การติดตามกำกับดูแลความครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอ จึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้งการเร่งรัดการเฝ้าระวัง AFP ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังอัตราป่วย AFP ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่น้อยกว่า 2 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน โดยที่อัตราป่วย AFP ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในเขตตรวจราชการที่ 18 ขณะนี้เท่ากับ 0.77 ต่อประชากรแสนคน เป้าหมายการค้นหา AFP ของจังหวัดนครสวรรค์ 4 ราย พบ 2 ราย พิจิตร 2 ราย พบ 1 ราย กำแพงเพชร 3 ราย ยังไม่มีรายงาน อุทัยธานี 2 ราย ยังไม่มีรายงาน

ที่มา ( สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ )

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 11:07 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน้า 8 จาก 17

เว็บไซต์แนะนำ

พยากรณ์อากาศ

Zika_surveillance

Zika_investigation

Words of wisdom ...

George Comstock 1915-2007

“…The art of epidemiologic reasoning is to draw sensible conclusions from imperfect data…”

Comstock GW. Am J Epidemiol 1990;131:206

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ

คู่มือโปรแกรม 506

E - Learning ระบาดวิทยา
บทนำทางด้านระบาดวิทยา
ชีวสถิติเบื้องต้น
การวัดการเกิดโรค
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ธรรมชาติการเกิดโรค
การสอบสวนโรค
การพัฒนาบุคลากรด้านระบาด
 

EMS 1669

VisitorMap

Locations of visitors to this page

Visit counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday397
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1826
mod_vvisit_counterLast week979
mod_vvisit_counterThis month5113
mod_vvisit_counterLast month4066
mod_vvisit_counterAll days18304

We have: 26 guests online
Your IP: 54.224.225.228
 , 
Today: เม.ย. 29, 2017