ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และสถานีอนามัย (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาล/คลินิกเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดใกล้เคียง ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้นๆ [ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้ป่วยเป็น "ผู้ป่วยที่สงสัย(suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยัน(confirm)" โปรดดูนิยามในการเก็บข้อมูลประกอบการใช้ข้อมูลด้วย]

ความทันเวลา 2560

ความครอบคลุม 2560

รายงานนำเสนอที่ประชุม กวป. ประจำเดือน

ประกาศ ชี้แจงการรายงานขัอมูล 506 ปี พ.ศ. 2560

ด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๐ งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาบนเว็บไซต์ และขอแจ้งการดำเนินงานในการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ให้สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้ม สำหรับใช้เป็นเป้าหมายประชากรงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการประมวลผลรายงาน ๕๐๖ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งเริ่มบันทึกและส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ http://203.157.114.6 โดยยึดวันพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มต้นของการส่งข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการรายงานข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จะหยุดรับข้อมูล ๕๐๖ และการแก้ไขข้อมูล ๕๐๗ ของข้อมูล ๕๐๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.นครสวรรค์
4 มกราคม 2560

สถานการณ์โรค/ภัยสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

 

สถานการณ์โรค/ภัยสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2555

สถานการณ์ต่างประเทศ

1.สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโลน่าสายพันธ์ใหม่ 2012

องค์การอนามัยโลกสรุปข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 ว่ามีผู้ป่วย/เสียชีวิตที่ยืนยันการติดเชื้อ the novel coronavirus เพียง 2 ราย โดยรายล่าสุดเป็นชาวชาวการ์ตาที่เข้ารับการรักษาที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีอาการดีขึ้นคาดว่าอาจจะกลับบ้านได้ภายใน 2 สัปดาห์ ยังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน นอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกยังไม่ข้อแนะนำให้ประเทศสมาชิกมี special screeningที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกทาง รวมทั้งจำกัดการเดินทางเข้าประเทศซาอุดิอารเบียและการ์ตา นอกจากนั้นได้ปรับปรุงนิยามเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโลน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 ทั้งผู้ป่วยที่ควรจะสอบสวน(Patient Under Investigation) การรายงานผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยน่าจะเป็น (Probable Case) และผู้ป่วยยืนยัน( Confirmed Case) และได้เสริมว่าควรจะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหา novel coronavirus ในกลุ่มผู้ป่วย respiratory infectionที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีประวัติเดินทาง/พำนักอยู่ในประเทศซาอุดิอารเบีย หรือการ์ตา และตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบ common forms of pneumonia และติดเชื้ออื่นๆ และได้ออกแนวทางคำถามคำตอบแก่ประเทศสมาชิกทั่วโลก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 11:33 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สถานการณ์การติดเชื้อ Coronavirus

สถานการณ์การติดเชื้อ Coronavirus 

1.1.Middle East Region (Saudi Arabia  and  Qatar)

         เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ a new respiratory virus (coronaviruses) ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) หลังจากที่WHO มีประกาศว่ามีการตรวจพบไวรัสดังกล่าวในชายชาวกาต้าร์ อายุ 49 ปี ที่มีประวัติเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียมาก่อนป่วย และถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยอาการโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน และไตวาย   เชื้อที่พบในผู้ป่วยรายนี้ เหมือนกับเชื้อที่ตรวจพบในผู้ป่วยชาวซาอุดีอาระเบียวัย 60 ปี ที่เสียชีวิตมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมปี 2555  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 13:53 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

เจาะข่าวเด่น โรคมือเท้าปาก

 

 

หน้า 5 จาก 17

เว็บไซต์แนะนำ

พยากรณ์อากาศ

Zika_surveillance

Zika_investigation

Words of wisdom ...

 

"การบิดเบือนความจริง เพื่อให้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยาวิเคราะห์ และนำเสนอแต่ความจริง"

อ.สุชาติ เจตนเสน

.....๒๕ ธค.๔๖......หนองคาย.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพ

คู่มือโปรแกรม 506

E - Learning ระบาดวิทยา
บทนำทางด้านระบาดวิทยา
ชีวสถิติเบื้องต้น
การวัดการเกิดโรค
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ธรรมชาติการเกิดโรค
การสอบสวนโรค
การพัฒนาบุคลากรด้านระบาด
 

EMS 1669

VisitorMap

Locations of visitors to this page

Visit counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday410
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1839
mod_vvisit_counterLast week979
mod_vvisit_counterThis month5126
mod_vvisit_counterLast month4066
mod_vvisit_counterAll days18317

We have: 39 guests online
Your IP: 54.224.225.228
 , 
Today: เม.ย. 29, 2017